JURIDISCHE EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK

De https://www.doctocity.be website wordt gepubliceerd door het bedrijf met woonplaats in WebMed scs Boulevard Jubilee 71, bte mei 1080 Brussel.


Https://www.doctocity.be website servers worden gehost door "Microsoft Azure."
Waarschuwing: Als u niet akkoord gaat met alle of een deel van de bepalingen en voorwaarden hieronder, is het sterk aanbevolen u niet de www.doctocity.be website (hierna: de website) te gebruiken.
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van België bevoegd.


Deze juridische kennisgeving en voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden en procedures voor de terbeschikkingstelling van een gratis dienst onderzoek Health Professionals (hierna "Healthcare Professional") en de benoeming maken definiëren online. Deze voorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld, in voorkomend geval, door specifieke bepalingen en voorwaarden van die specifiek zijn voor bepaalde functies te gebruiken.


De dienst is beperkt tot natuurlijke personen die in staat zijn het aangaan van contracten naar Belgisch recht. Gebruiker wordt beschouwd (hierna "gebruiker") van de site te bereiken op http://www.doctocity.be, iedereen die de site en / of het gebruik van de site en de bijbehorende diensten bezoekt.


ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN


Een gratis service onderzoek Health Professionals en online boeken medische afspraken door de onderneming WebMed scs (hierna WebMed) aan de gebruiker, onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden voorgesteld.
De Gebruiker verklaart en erkent het geheel van deze voorwaarden te hebben gelezen. Bovendien is de aansluiting op een van de aangeboden diensten op de site te bereiken op diensten: "http://www.doctocity.be" (hierna: de website "www.doctocity.be") draagt ​​een aanvaarding door de gebruiker van deze voorwaarden.
Het WebMed scs bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder moment, geheel of gedeeltelijk, deze algemene voorwaarden. De gebruiker behoort daarom regelmatig de meest recente versie van de Algemene gepost op raadplegen "http: // www Doctocity.be/Conditions.". De gebruiker wordt geacht om deze nieuwste versie bij elke nieuwe verbinding met de site te aanvaarden.
In geval van niet-naleving door de gebruiker van deze voorwaarden, WebMed het bedrijf behoudt zich het recht voor om de diensten op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving, en / of de toegang tot de dienst te weigeren.


WAARSCHUWING


De uitvoering van de Dienst WebMed scs op basis van de inzameling, verwerking en de huisvesting van persoonlijke medische gegevens op grond van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen de verwerking van persoonsgegevens, kan de gebruiker niet profiteren van de Dienst WebMed scs, onder de volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:


• Wees leeftijd, waarin uitdrukkelijk garandeert elke gebruiker. De hoofdgebruiker kan de Dienst WebMed scs kleine uitkering (en) waarvoor hij het ouderlijk gezag uitoefent gebruiken, uitdrukkelijk verklaart,
• Het hebben aanvaard deze voorwaarden
• Na te zijn geïnformeerd over de rechten die zij hebben op hem betreffende gegevens, uitdrukkelijk hebben ingestemd met de inzameling, verwerking en de huisvesting van de gezondheid van persoonsgegevens door een bevoegde gastheer de betekenis van deze bepalingen.
Alle gezondheidswerkers die hebben ingeschreven op de dienst WebMed scs kan tijdens het zoeken van een professionele zorgverlener worden geïdentificeerd. De gebruiker erkent uitdrukkelijk te hebben vernomen dat:
• Gezondheidswerkers geïdentificeerd van de Dienst WebMed scs vertegenwoordigen niet noodzakelijk de volledigheid van de bevoegde gezondheidswerkers en beschikbaar in specialiteit en geografisch gebied geselecteerd door de gebruiker, en als zodanig, het behoort tot hem, indien gewenst, om de beschikbare directories gebruiken om andere zorgverlener van zijn keuze te identificeren;
• In geen geval zal het bedrijf WebMed scs geldig, selecteert of verificatie van het competentie van gezondheidswerkers Dienst abonnees WebMed scs,
• gebruik van de Dienst WebMed scs niet verdunnen, wijzigen of vermindert direct of indirect de verantwoordelijkheid en plichten van gezondheidswerkers WebMed scs Dienst abonnees ten opzichte van gebruikers, gezondheidswerkers oefenen hun beroepspraktijk zelfstandig, op basis van hun eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen en onder hun eigen verantwoordelijkheid;
• WebMed scs is niet verantwoordelijk voor eventuele annulering of onbeschikbaarheid van zorgverlener die na de identificatie en het plannen van een afspraak via de Service WebMed scs. De Gebruiker stemt ermee in om de toegang van derden tot de risico's via de geopende rekening WebMed Dienst scs vanwege de gevoeligheid van de gegevens die hij vangt waarborgen.
USER IMPLEMENTS IN ZIJN aansprakelijkheid van alle relevante veiligheidsinformatie MAATREGELEN en relevant is voor de vrijwaring van TOEGANG TOT GEGEVENS TOEPASSING.


1. PRESENTATIE VAN DE DIENST


1.1 Zoeken Professional Health en maak een afspraak online en in real time
De website "www. Doctocity.be" kan de gebruiker zoeken naar een Health Professional volgens verschillende criteria (locatie-gebaseerde, specialiteit, talen, ...), raadpleegt u de pagina van de Health Professionals en maak een afspraak online voor een consult bij een uurtarief aangeduid als beschikbaar gesteld door de Health Care Professional. Elke afspraak wordt overgedragen in real-time naar de Healthcare Professional. Gebruikers kunnen ook afspraken (annulering, wijziging) beheren en volgen de geschiedenis van de afspraken.


Als de gebruiker werden afwezig worden verklaard door een zorgverlener met behulp van de Dienst WebMed scs drie van zijn benoeming, hij zal het mogelijk zijn om online een afspraak te maken, tot een Health Professional met behulp van de Dienst WebMed scs hun account niet te ontgrendelen.

Aanverwante diensten 1.2

De gebruiker machtigt de onderneming WebMed scs om SMS en e-mails waarvan het doel is om informatie over de benoeming nam hij op de site geven te sturen.


De gebruiker geeft het bedrijf ook WebMed scs aan te melden via SMS of e-mail enige praktische informatie over gezondheidswerkers die deel uitmaken van de lijst van "My Health Professionals" beschikbaar ten behoeve van elke gebruiker, of alle informatie gezondheid die door deze zelfde gezondheidswerkers.


Elke zorgverlener met wie de gebruiker een afspraak heeft gemaakt wordt automatisch toegevoegd aan deze lijst.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om de lijst direct van uw account te wijzigen.
De gebruiker kan direct aan een of meer positief Health Professional van de pagina van elke zorgverlener. Deze aanbeveling is anoniem en de Gebruiker stemt ermee in dat het eerlijk en redelijk.


1.3 Waarschuwing


Het is aan de gebruiker om de controles die nodig of passend lijken alvorens met enige reservering bij een van de Health Professionals op de website "www. Doctocity.be" te maken.


WebMed scs is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op de pagina van elke zorgverlener informatie. Nauwkeurigheid en actualisering van deze gegevens is de verantwoordelijkheid van de Health Care Professional.


2. gratis dienst


De geboden en in deze termen beschreven diensten zijn gratis.


2.1 Waarschuwing


Het gebruik van de website "www.Doctocity.be" in overeenstemming met deze voorwaarden is gratis voor de gebruiker.
Echter, de gebruiker erkent dat de Site "www.doctocity.be" verwijst naar betaalde diensten. Waaronder bijvoorbeeld, na een boeking gemaakt via de website "www. Doctocity.be", de gebruiker erkent en aanvaardt dat de levering van de gezondheid uitgevoerd door de zorgverlener aanwezig is op de website "www. Doctocity.be "worden betaald.


Toen het bedrijf biedt WebMed scs op haar website "www. Doctocity.be" details met betrekking tot de tarieven van de kosten van een zorgverlener dergelijke informatie is uitsluitend bedoeld voor het gemak en informatie. In geen geval zal het bedrijf WebMed scs instaan ​​voor de juistheid van deze informatie.


3. EEN ACCOUNT


Bij het aanmaken van een account, wordt de gebruiker krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna "Identifiers"), waardoor zij toegang tot hun persoonlijke rekening.


3.1 Vertrouwelijkheid identifiers


De identifiers zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen alleen op verzoek van de gebruiker of op initiatief van het bedrijf WebMed scs worden veranderd.


Gebruikers zijn uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de identifiers aan en vastbesloten om alles in het werk geheim te houden zijn Identifiers te maken en niet bekend te maken aan iedereen, in welke vorm dan ook.
In geval van verlies of diefstal van een van de ID's voor de gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen van het verlies of de diefstal, en dient u contact WebMed scs 32 september 2880 41, in de kortste tijd .


3.2 Evidence Convention


De partijen uitdrukkelijk overeen dat:


• aanwezigheid van een identificatiecode geldig identificeert de auteur van een document of bericht en stelt de echtheid van het document of bericht
• een elektronisch document met een identificatiecode is gelijk aan een schriftelijk door de uitgifte persoon ondertekend
• partijen kunnen gebruik maken van afdrukken op papier van een e-mailbericht van een e-mailprogramma om de inhoud van de beurzen hebben ze over de uitvoering van deze algemene voorwaarden te bewijzen.


3.3 Information Exchange


De Gebruiker aanvaardt het gebruik van e-mail voor de overdracht van gevraagd over de sluiting of de uitvoering van de opdracht.


4. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


Het bedrijf WebMed scs, in strikte naleving van de wet- en regelgeving van kracht is, is op zoek naar bepaalde informatie. Deze informatie is in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens verzameld en zijn bedoeld om de gebruiker een persoonlijke en optimaal gebruik van de site "www.doctocity.be" bieden.
De gebruiker wordt geïnformeerd door deze algemene termen van wat persoonlijke gegevens gemarkeerd als verplicht op formulieren en verzameld via de in deze termen beschreven voorwaarden en service nodig zijn om deze dienst te gebruiken worden gebruikt alleen als onderdeel van deze dienst en zijn uitsluitend gewijd aan het bedrijf WebMed scs en gezondheid professionele partners, die zich inzetten voor het behoud van de vertrouwelijkheid van deze gegevens.
Onder persoonlijke gegevens van de gebruiker die het bedrijf verzamelt van hem kunnen zijn:
• Zijn volledige naam
• mailadres
• Het telefoonnummer
• Zijn geboortedatum
• Zijn soort
• Gegevens over zijn benoeming
• De reden voor zijn benoeming
• Het IP-adres (virtueel adres van zijn computer)
• Het wachtwoord


In geval van niet-presentatie van de gebruiker tot zijn benoeming, de Professional Health Professional aangegeven via de interface scs WebMed dat de patiënt niet opdagen op het rendez-vous. Gebruikers kunnen een geschiedenis van afspraken trouw van zijn account op de website Doctocity.be volgen zal zijn en weet dat zijn presentatie tarieven om afspraken die hij maakt. De gebruiker expliciet toestemming van het bedrijf WebMed scs om deze gegevens te verzamelen en om de presentatie tarief zorgverlener van de gebruiker zenden op het moment van benoeming stopcontact.
Het verzamelen van persoonlijke gegevens niet direct of indirect te tonen, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke of lidmaatschap van een vakbond van de mensen, noch van de medische gegevens of seksuele leven daarvan.


De gegevens over de gebruiker verzameld en eerlijk en rechtmatig voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde, niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden in een vorm die identificatie van de betrokkenen mogelijk maakt voor een periode n verwerkt niet groter is dan de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en verwerkt.


Persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan de verwerking van de door een onderaannemer of een persoon die onder het gezag van de verantwoordelijke of van de onderaannemer, in opdracht van de controller in WebMed scs samenleving.
De gegevens worden verzameld en verwerkt strikt voor:


• In de Health Professional dienst abonnee WebMed scs voor informatie die hem na een bijeenkomst met betrekking tot uitlaat.
• Bij het bedrijf WebMed scs voor de goede werking van de site en de uitvoering van haar dienstverlening. Persoonlijke gegevens zijn bedoeld om de uitvoering van de Dienst maken afspraken online mogelijk te maken. Deze gegevens die nodig zijn voor de goede werking van de dienst zijn en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Zorg voor de zorgverlener de informatie die nodig is voor de organisatie en de voorbereiding van de benoeming van de gebruiker
• Laat de gebruiker te beheren op elk moment al zijn afspraken via een beveiligde persoonlijke account
WebMed scs zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens, met inbegrip van de persoonlijke medische informatie niet aan onbevoegde derden worden doorgegeven. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij het recht van toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van zijn gegevens over hem heeft, hij kan uitoefenen door contact met het bedrijf WebMed scs. Elke gebruiker heeft ingestemd met de inzameling, verwerking en de huisvesting van zijn persoonlijke gegevens en in het bijzonder de gezondheid van gegevens.
Bovendien heeft elke zorgverlener is de verantwoordelijke in de zin van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, uitgevoerd uit data Persoonlijke verzameld via de website www. doctocity.be onder beheer programmering en afspraken om hem te volgen.


4.1 Cookies


De website "www. Doctocity.be" en / of haar partners kunnen informatie over de computer van de gebruiker op te slaan. Deze informatie zal in de vorm van een "Cookie" of soortgelijk bestand te nemen. "Cookies" zijn gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten en worden verzonden via de server op de harde schijf van de computer van de gebruiker. De rol van dergelijke cookies is om de gebruiker meer snel te identificeren bij het aansluiten en het faciliteren van deelname aan bepaalde evenementen, promoties, activiteiten ... op de website "www. Doctocity.be".
Het WebMed scs bedrijf kan de optimale werking van de site niet garanderen "www. Doctocity.be" als de gebruiker weigert om cookies te accepteren.


De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat het bedrijf WebMed scs behoudt de mogelijkheid om de uitvoering van een "Cookie" op zijn computer om alle informatie met betrekking tot de navigatie van de computer op de website "www. Doctocity.be" op te nemen.
4.2 Het gebruik van Data
Gasten van WebMed scs, als onderdeel van de functie 'vrienden uitnodigen op de service "kan doorgeven aan derde WebMed scs e-mailadressen.


De WebMed scs Gebruikers ondernemen communiceert deze adressen aan de uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van hun eigenaars hebben verkregen. Bijgevolg is de klant releases WebMed scs enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze e-mails als onderdeel van het verzenden van een uitnodiging om rekening WebMed scs van de klant (e-mail).
WebMed scs stemt ermee derden e-mailadressen niet te gebruiken voor andere doeleinden.
Alle e-mail gestuurd naar het adres WebMed scs tijdens het reserveren de eerste User's verzameld zal worden in verband met de in deze voorwaarden beschreven service.


4.3 Recht op toegang, correctie en verzet


De gebruiker heeft een recht van toegang en rectificatie van deze gegevens kan worden uitgeoefend door het vinkje een doos voor dit doel op de "Mijn Account" Gebruiker of door het sturen van een bericht naar het e-mailadres volgende: "aea@Doctocity.be".
"Aea@Doctocity.be": de gebruiker kan ook zijn recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor legitieme redenen door het sturen van berichten daartoe het volgende adres te oefenen.


5. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING


5.1 Netwerk operatie


Gezien de specifieke kenmerken van het internet, het bedrijf WebMed biedt geen garantie continuïteit van de dienstverlening, wordt gehouden in dit verband dat een verplichting van middelen.
De verantwoordelijkheid voor WebMed bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in verband met de tijdelijke onmogelijkheid om een ​​van de aangeboden door de website "www. Doctocity.be" diensten toegang worden gehouden.
De WebMed Service is goed bereikbaar via het internet en vereist de beschikbaarheid van toegang tot internet met alle middelen de selectie, de kosten en de kosten van de gebruiker. De goede werking van WebMed Service is onderworpen aan de voorwaarden voor toegang tot het internet door de gebruiker (dekking, verzadiging, beschikbaarheid) en zijn grenzen, en eventuele beperkingen.


WebMed scs niet verantwoordelijk voor een defect WebMed Dienst en de gevolgen van een storing of beperkte toegang tot het internet of afgebroken worden gehouden. In het algemeen, is WebMed scs niet garanderen dat:


• functionaliteit WebMed service zal voldoen aan alle behoeften van de gebruiker;
• WebMed de dienst zal normaal functioneert bij gebruik in combinatie met andere toepassingen, software of andere geïnstalleerde componenten of gesynchroniseerd met de apparatuur van de apparatuur / User's,
• WebMed de Dienst foutloos of defect zijn.

Bij het ontbreken van technische mogelijkheid om de leeftijd van de gebruikers te verifiëren, is het aan elke gebruiker aan de juiste veiligheidsvoorzieningen voor de bescherming en de beperking van de toegang van minderjarigen tot WebMed service te implementeren.


5.2 Wijziging van de Site


Alle informatie op de website "www. Doctocity.be 'zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment, gezien de interactiviteit van de website, zonder dat deze aansprakelijkheid van WebMed samenleving.


5.3 Gebruik van de website


Het bedrijf WebMed scs aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de website "www. Doctocity.be" of de inhoud te gebruiken.

Het bedrijf WebMed scs garandeert niet dat de gepresenteerde informatie zijn uitgebreid, compleet, geverifieerd of accuraat is. De documenten, informatie, aanbiedingen, en in het algemeen, alle inhoud op deze website "www. Doctocity.be 'worden geleverd" is ", zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard ook.


De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de foto's op de website "www. Doctocity.be" zijn niet contractueel.


In het algemeen, de Gebruiker ermee akkoord en erkent dat de reservering niet gegarandeerd is. In die zin heeft de WebMed niet garanderen dat de effectiviteit van de boeking service. Beschikbaarheid wordt gecontroleerd in real time via de computer en een tijdslot wordt eigenlijk door de computer geblokkeerd voor een consult. Echter, het bedrijf WebMed kan niet fysiek voor de juistheid van de informatie verzameld en / of door de partners te controleren, de gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor WebMed samenleving kan niet worden vastgelegd als de gebruiker niet in slaagt om uitkeringen gezondheid van het restaurant Health Professional. Inderdaad, de instellingen van de real-time reservering software is mede afhankelijk verstrekt en / of geregistreerd bij de Health Professional informatie en kan niet overeen met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld en zonder beperking, de gebruiker erkent en aanvaardt dat de verantwoordelijkheid voor WebMed samenleving wordt gezocht in ieder geval in het geval van annulering van de reservering, indien gesloten instelling, om welke reden Of het nu gaat, of voor het weigeren van de levering, om welke reden dan ook.Garanties 5.4 User's

De gebruiker verklaart dat hij weet de kenmerken en beperkingen van het internet. Het erkent met name dat het onmogelijk is te garanderen dat de gegevens worden verzonden via het internet gebruiker volledig beveiligd. WebMed Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten die kunnen voortvloeien uit deze transmissie worden gehouden.
De Gebruiker communiceert daarom zijn gevaar. Het bedrijf kan alleen WebMed garanties dat het gebruik maakt van alle middelen tot haar beschikking om maximale veiligheid te garanderen.


De Gebruiker gaat ermee akkoord te vrijwaren van het bedrijf WebMed up kosten die het bedrijf moet dragen WebMed gevolg van een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten hierin is gedefinieerd en de gebruiker WebMed bedrijf garanties van veroordeling als zodanig in geval van een gerechtelijke procedure.
In ieder geval, de gebruiker erkent uitdrukkelijk en stemt in met de website "www.doctocity.be" gebruik op eigen risico en onder zijn verantwoordelijkheid.


5.5 Hyperlinks


De website "www.doctocity.be" bevat links naar andere websites zoals die in handen van de Nationale Raad van de Medical Association bijvoorbeeld. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van het bedrijf WebMed scs en scs WebMed het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites. Het is uw verantwoordelijkheid om de controles die u overwegen nodig of voorafgaand aan een transactie met een van deze derden.


6. USER VERPLICHTINGEN


6.1 Accepteer niet beperkt tot deze voorwaarden


Door het openen van een rekening, de Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud, de voorwaarden van deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden aanwezig zijn op de site.


6.2 Communiceren nauwkeurig, waar en accuraat


De gebruiker is verplicht om nauwkeurige en ware informatie, waaronder de titel, naam of voornamen, e-mailadres, telefoonnummer, die nodig is voor een goede identificatie om een ​​rekening te openen verzenden.


6.3 Zaken Actie


De Dienst WebMed scs kan niet worden gebruikt ten behoeve van een commerciële activiteit of onderneming of een derde partij. Gebruikers mogen niet de Dienst WebMed scs gebruiken onder een illegale activiteit of in strijd met de rechten van derden.


6.4 Annulering of uitstel van de afspraak


LET OP, wordt de gebruiker geïnformeerd dat de planning van een afspraak via de Service WebMed scs vormt een vaste verbintenis van haar kant, en dat er geen show in een geplande afspraak moet een voorafgaande kennisgeving van annulering of uitstel van de Health Professional abonnee op de Service WebMed scs: deze informatie kan worden gedaan via het voorgestelde systeem annulering WebMed scs via de Dienst of op welke wijze dan contact Health Professional abonnee , de keuze van de gebruiker. De gebruiker stemt ermee in om te worden geïnformeerd dat alleen neemt de gevolgen van zijn no-show op een afspraak ten aanzien van de zorgverlener betrokken.


6.5 Respecteer de nationale en internationale intellectuele eigendomsrecht


De gebruiker verbindt niet in te dienen, te kopiëren, te verkopen, te publiceren, of in het algemeen ter beschikking gesteld door welke vorm dan ook om informatie of materialen, ontving de onderneming WebMed scs of beschikbaar zijn op de website "www.doctocity .be ", aan een andere persoon of entiteit, in elk land. In het algemeen, de Gebruiker ermee akkoord om te voldoen aan de volgende bepalingen van toepassing zijn intellectuele eigendom.


7. Intellectuele eigendom


7.1 Rechten van de Property


Alle rechten, economische en morele, intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud en de website informatie-elementen "www.doctocity.be" privé-eigendom van het bedrijf WebMed scs, onder voorbehoud van eventuele eigendomsrecht die kunnen behoren tot een derden en waarvan de vennootschap verkregen WebMed scs desinvesteringen benodigde rechten of toestemmingen.


De aan de gebruiker voor het gebruik van de Site "www.doctocity.be" en diensten van het bedrijf WebMed scs niet opwegen tegen de opdracht of toestemming om te werken of te gebruiken rechten Website elementen "www.doctocity.be".


7.2 Bescherming van alle elementen


Alle elementen op de website "www. Doctocity.be" en bijbehorende sites zijn beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Deze elementen blijven het exclusieve eigendom van WebMed scs.


7.3 Verbod op gebruik door onbevoegden


Daarom, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WebMed scs, de gebruiker kan niet doorgaan met elke reproductie, heruitgave, herdistributie, aanpassing, vertaling en / of omzetting of gedeeltelijke of overdracht naar een andere website elke component en element aanwezig op de site "www.doctocity.be".


7.4 Sancties


De gebruiker herkent en erkent dat niet-naleving van dit verbod vormt een daad van inbreuk laakbaar als civielrechtelijk strafrechtelijk.


8. VERKLARING VAN OVERTREDINGEN CONTRACT


8.1 Schorsing of definitieve intrekking van de dienst


In geval van wanbetaling of inbreuk door Gebruiker van een van de verplichtingen en de bepalingen in deze voorwaarden te stellen, het bedrijf WebMed scs kan wijzigen, op te schorten, te beperken of toegang tot de dienst te beëindigen zonder de -CI kan elke enige schadeloosstelling.
8.2 Schadevergoeding
Het bedrijf WebMed scs heeft ook het recht op schadevergoeding voor de geleden schade te vergoeden.


9. VARIA


9.1 Toepasselijk recht


De relaties die ontstaan ​​tussen de Vennootschap WebMed scs en de gebruiker, met name beheerst door deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van elke andere staat wetgeving. Als het schrijven van deze termen in meerdere talen of vertaling, zal de Franse versie prevaleren.


9.3 Scheidbaarheid - Dissociation - Securities


In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet van toepassing op enigerlei wijze, zal de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onaangetast of verminderde, de overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven van kracht en behouden hun volledige effect.
Het bedrijf WebMed scs zal indien nodig verder te gaan met het opstellen van een nieuwe clausule om het effect van het herstel van de gemeenschappelijke wil van de partijen zoals uitgedrukt in de eerste clausule, en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving van toepassing is op de huidige omstandigheden Algemeen.


De kopjes hierin zijn indicatief en mogen niet worden beschouwd als een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden.


9.4 Geen Waiver


Tenzij anders vermeld eventueel voorzien in deze algemene voorwaarden, geen tolerantie, passiviteit, onthouding of nalaten, geen bedrijf achter WebMed scs om gebruik te maken van een van haar rechten op grond van de voorwaarden hiervan, zal een dergelijk recht beïnvloeden, noch zou het impliceren een ontheffing voor de toekomst om te profiteren van een dergelijk recht. Integendeel, zal dat recht volledig van kracht blijven.


9.5 Kennisgeving van illegale inhoud en intrekking


Het bedrijf WebMed scs aan iedere gebruiker van de site "www.doctocity.be" dat een vordering of bezwaar aan elementen of illegale inhoud op de site geplaatst "www.doctocity.be" kan melden.


Als u denkt dat uw items of inhoud die op de "www.doctocity.be" Site zijn illegaal en / of inbreuk maakt op het auteursrecht geldt, moet de gebruiker onmiddellijk het bedrijf WebMed melden scs per e-mail, met daarin alle ondersteunende elementen van de eigendom van rechten indien nodig. Zodra deze procedure en na verificatie van de juistheid van de aanmelding, het bedrijf WebMed scs zal zich inspannen om een ​​redelijke omvang en zo snel mogelijk, om de inbreukmakende inhoud te verwijderen. Het wordt bepaald dat de verantwoordelijkheid van de samenleving WebMed scs niet aansprakelijk voor de inhoud van de site "www.doctocity.be" en aanpasbaar door derden kan worden gehouden.

  1. Beëindiging
    Elke gebruiker kan op elk moment te beëindigen de inschrijving van hun rekening door contact met het bedrijf WebMed scs.
    Telefoon: +32 2880 september 41 E-mail: aea@Doctocity.be
    Elke gebruiker erkent geïnformeerd en aanvaardt dat WebMed deactiveert hun account onmiddellijk in het geval van schending van een van de in deze algemene voorwaarden of de toepasselijke wetgeving beschreven zonder aankondiging of ingebrekestelling of schadevergoeding van welke aard dan verplichtingen.